Mô tả

Cảm biến nhiệt độ Raytek Vietnam, Raytek RAYCMLT

 đại lý hãng RAYTEK tại Việt Nam, hãy liên hệ để có hỗ trợ tốt nhất!

Cảm biến nhiệt độ Raytek Vietnam

CM là một cảm biến hồng ngoại tích hợp, nhỏ gọn, mạnh mẽ được thiết kế để theo dõi nhiệt độ liên tục, có thể dễ dàng thay thế các đầu dò tiếp xúc truyền thống bằng đầu ra cặp nhiệt điện loại J hoặc loại K hoặc với đầu ra 0-5V có thể mở rộng của người dùng, nếu ứng dụng của bạn dễ bị ảnh hưởng ồn ào. Cảm biến nhiệt độ Raytek Vietnam

Cảm biến nhiệt độ Raytek Vietnam

LIST HÀNG RAYTEK CM TẠI VIỆT NAM :

Raytek® Compact CM, Cảm biến nhiệt độ Raytek Vietnam

VOLTAGE OUTPUT (Linear, scaleable from 0-5V)
RAYCMLTV  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 0.75 – 16UNF 2A threaded SS housing
RAYCMLTVM  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing
RAYCMLTV3  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 0.75 – 16UNF 2A threaded SS housing
RAYCMLTV3M  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing
TYPE J THERMOCOUPLE OUTPUT
RAYCMLTJ  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 0.75 – 16UNF 2A threaded SS housing
RAYCMLTJM  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing
RAYCMLTJ3  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 0.75 – 16UNF 2A threaded SS housing
RAYCMLTJ3M  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing
TYPE K THERMOCOUPLE OUTPUT
RAYCMLTK  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 0.75 – 16UNF 2A threaded SS housing
RAYCMLTKM  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing
RAYCMLTK3  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 0.75 – 16UNF 2A threaded SS housing
RAYCMLTK3M  -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing

ACCESSORIES

XXXCMACMN Stainless steel mounting nuts (2)
XXXCMACMNM Stainless steel mounting nuts (2) metric threads
XXXCIACFB Stainless Steel Fixed Bracket
XXXCIADJB Stainless Steel Adjustable Bracket
XXXCMACAP Stainless Steel Air Purge Collar
XXXCMACAPM Metric Air Purge Collar for metric threaded housing
XXXCMACRA Right Angle Mirror
XXXCMACRAM Right Angle Mirror, metric thread
XXXCIDCPS DIN mount 24VDC, 125mA switching power supply (110/220V input)
XXXCI1CON Thermocouple cable extension connector kit for CMJ models
XXXCI2CON Thermocouple cable extension connector kit for CMK model
RAYGPC Panel mount meter and power supply 110/220VAC for CM sensors
XXXCMACPW Protective Silicon window for CM sensors
XXXCMACPWM Protective Silicon window for Metric CM sensors
XXXCMCOMM Communications kit for CM sensors
LOW TEMP EXTENSION CABLES (maximum ambient 105°C, 220°F)
XXXCI1CB50 Extension cable for CI1; 15 meter (50 feet)  Requires XXXCI1CON when ordering
XXXCI1CB100 Extension cable for CI1; 30 meter (100 feet) Requires XXXCI1CON when ordering
XXXCI2CB50 Extension cable for CI2; 15 meter (50 feet) Requires XXXCI2CON when ordering
XXXCI2CB100 Extension cable for CI2; 30 meter (100 feet) Requires XXXCI2CON when ordering
XXXCI3CB50 Extension cable for CI3; 15 meter (50 feet)
XXXCI3CB100 Extension cable for CI3; 30 meter (100 feet)
HIGH TEMP EXTENSION CABLES (maximum ambient 260° C, 500° F)
XXXCIACCB50H High temperature cable; 15 meter (50 feet) (260° C; 500° F)
XXXCIACCB100H High temperature cable; 30 meter (100 feet) (260° C; 500° F)

CI Series Compact IR Sensors, Cảm biến nhiệt độ Raytek Vietnam

RAYCI Raytek Compact CI Infrared Pyrometer Series
RAYCI1B Raytek RAYCI1B Infrared Temperature Sensor, Type J Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
RAYCI1A Raytek RAYCI1A Infrared Temperature Sensor, Type J Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)
RAYCI1A10L Raytek RAYCI1A10L Infrared Temperature Sensor with 1 m Cable, Type J Output, 32 to 662°F (0 to 350°C)
Raytek RAYCI3A Infrared Temperature Sensor, 0-5VDC Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)
Raytek RAYCI3A50L Infrared Temperature Sensor with 15m Cable, 0-5VDC Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)
Raytek RAYCI3B Infrared Temperature Sensor, 0-5VDC Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
Raytek RAYCI2A Infrared Temperature Sensor, Type K Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)
Raytek RAYCI2B Infrared Temperature Sensor, Type K Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
Raytek RAYCI2B10L Infrared Temperature Sensor with 3m Cable, Type K Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
Raytek RAYCI2B50L Infrared Temperature Sensor with 15m Cable, Type K Output, 100 to 500°C (212 to 932°F)
Raytek RAYCI3A10L Infrared Temperature Sensor with 3m Cable, 0-5VDC Output, 0 to 115°C (32 to 240°F)

ACCESSORIES FOR CI SERIES

XXXCIACWC CI Water-cooled Housing Only (For units with high temperature cable)
XXXCIACMN Mounting nuts (2)
XXXCIACMNM Metric Mounting nuts (2)
XXXCIACFB Fixed bracket
XXXCIADJB Adjustable bracket
XXXCIAP Air Purge Collar (aluminum)
XXXCIACAP Air Purge Collar (stainless)
XXXCIACAPM Metric Air Purge Collar for metric threaded housing
XXXCIACRA Right angle mirror  (Not For Use With Water Cooled Option, (product not available in metric)
XXXCIDCPS DIN mount 24VDC, 125mA switching power supply (110/220V input)
XXXCI1CON Thermocouple cable extension connector kit for CI1 model
XXXCI2CON Thermocouple cable extension connector kit for CI2 model
RAYGPC Panel mount meter and power supply 110/220VAC for CI

CI LOW TEMP EXTENSION CABLES (maximum ambient 105°C, 220°F)

XXXCI1CB50 Extension cable for CI1; 15 meter (50 feet)
XXXCI1CB100 Extension cable for CI1; 30 meter (100 feet)
XXXCI1CON XXXCI1CON,T/C EXTENSION CONN. KIT FOR CI1 MODEL
XXXCI2CB50 Extension cable for CI2; 15 meter (50 feet)
XXXCI2CB100 Extension cable for CI2; 30 meter (100 feet)
XXXCI2CON XXXCI2CON,T/C EXTENSION CONN. KIT FOR CI2 MODEL
XXXCI3CB50 Extension cable for CI3; 15 meter (50 feet)
XXXCI3CB100 Extension cable for CI3; 30 meter (100 feet)
CI HIGH TEMP EXTENSION CABLE FOR USE WITH ALL CI1, CI2, & CI3 UNITS (maximum ambient 260˚C, 500˚F)
XXXCIACCB50H High temperature cable; 15 meter (50 feet) (260° C; 500° F)
XXXCIACCB100H High temperature cable; 30 meter (100 feet) (260° C; 500° F)
Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến nhiệt độ Raytek Vietnam, Raytek RAYCMLT”