Cảm biến rung Bently Nevada, đầu dò độ rung Bently Nevada, Kho hàng Bently Nevada Việt Nam

Yêu cầu báo giá
Mô tả

Cảm biến rung, đầu dò độ rung Bently Nevada, Kho hàng Bently Nevada Việt Nam

Cảm biến rung Bently Nevada

Cảm biến rung Bently Nevada

The 3300 XL 8 mm Proximity Transducer System consists of:
o One 3300 XL 8 mm probe,
o One 3300 XL extension cable1, and
o One 3300 XL Proximitor Sensor2.

Bao gồm Đầu do sensor cảm biến rung

Cảm biến rung Bently Nevada

Dây cáp

Bộ điều khiển đi kèm liên quan

STT Diễn giải/Mã hàng SL ĐVT Hãng
1 Code: 330101-00-25-05-01-05

Proximity Probes

01 Cái Bently Nevada
2 Code: 330102-00-17-10-02-05

Proximity Probes

01 Cái Bently Nevada
3 Code: 330102-20-50-10-02-05

Proximity Probes

01 Cái Bently Nevada
4 Code: 330171-00-60-50-02-05

3300 5 mm Proximity Probes

01 Cái Bently Nevada
5 Code: 330180-91-05

Proximity Senso

01 Cái Bently Nevada
6 Code: 330105-02-12-05-02-05

Reverse Mount Probes

01 Cái Bently Nevada
7 Code: 330105-02-12-10-02-00

Reverse Mount Probes

01 Cái Bently Nevada
8 Code: 330106-05-30-10-02-05

Reverse Mount Probes

01 Cái Bently Nevada
9 Code: 330400-01-05

Accelerometer Acceleration Tranducer

01 Cái Bently Nevada
10 Code: 330902-00-30-10-02-00

NSv Proximity Probes

01 Cái Bently Nevada
11 Code: 330901-00-90-10-02-05

NSv Proximity Probes

01 Cái Bently Nevada
Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến rung Bently Nevada, đầu dò độ rung Bently Nevada, Kho hàng Bently Nevada Việt Nam”