Đại lý Stromag Vietnam, Thiết bị trong các hệ thống cầu trục ngành cảng biển.

Yêu cầu báo giá
5.00 trên 5 dựa trên 2 đánh giá
Mô tả

Đại lý Stromag Vietnam

Stromag Logo

ANS chuyên về tất cả thiết bị của hãng Stromag tại Việt Nam

Hãy liên hệ để được hỗ trợ!

Lĩnh vực :

 • Cần trục & Palăng
 • Thang cuốn và thang máy
 • Dầu khí
 • Thép
 • Xe máy điện
 • Điện gió
 • ….

Ở Việt Nam hàng Stromag sử dụng nhiều trong cầu trục và nâng hạ ở các hệ thống cảng.

Đại lý Stromag Vietnam

List thiết bị của Đại lý Stromag VietNam :

Stromag  Code/ Part No. Stromag Product name Keyseo
Serial no. 6420 02079, order 315173; drawings 227-90846. Type NIA 16 without pinion Electromagnetic dual-surface spring-applied brake Stromag, phanh lò xo Stromag, thắng lò xo Stromag, phanh lò xo hai bề mặt điện từ Stromag, thắng lò xo hai bề mặt điện từ Stromag, thắng điện từ Stromag, phanh điện từ Stromag, thắng Stromag, phanh Stromag
151-00410
51_75_BM0Z_299
Type 75 BM – 299
limit switch Stromag, công tắc giới hạn Stromag, công tắc Stromag
401-04345
BZFM 25 V7-09
Spring-Applied Brake Stromag, phanh lò xo Stromag, thắng lò xo Stromag, thắng Stromag, phanh Stromag
151-02816
51_17.5_BM5Z_499_G
limit switch Stromag, công tắc giới hạn Stromag, công tắc Stromag
821-00048
214 R
Shaft tire Stromag , Trục lốp Stromag, vỏ xe Stromag, lốp Stromag
152-00641
70_HGE_690_FV70_A2R
limit switch Stromag, công tắc giới hạn Stromag, công tắc Stromag
KHM 800 Dry Running Diaphragm Clutches Stromag, Khớp ly hợp đĩa chạy khô Stromag, Khớp ly hợp đĩa Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag
KMS….THC
Hydraulic Multi-Disc Clutch Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa thủy lực Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag
KMS Wet Running Multi-Disc Clutches Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa chạy ướt Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag
KMK Dry Running Multi-Disc Clutches Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa chạy khô Stromag, Khớp ly hợp đĩa Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag
EKE Multi-Disc Clutches Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa Stromag,  Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag
MWU Pole-Face Friction Clutches Stromag, ly hợp ma sát mặt cực Stromag, ly hợp ma sát Stromag, khớp ly hợp ma sát Stromag, trục ma sát Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
KEVO Electromagnetically connected Pole-Face Friction Clutch
Stromag, ly hợp ma sát mặt cực được kết nối điện từ Stromag, ly hợp ma sát Stromag, khớp ly hợp ma sát Stromag, trục ma sát Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
KMB KLB Spring-Applied Multi-Disc Brake Stromag, Khớp ly hợp lò xo đa đĩa Stromag,  Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo đa đĩa Stromag, Nối trục đa đĩa lò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
KMB ZM Spring-Applied Multi-Disc Brake Stromag, Khớp ly hợp lò xo đa đĩa Stromag,  Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo đa đĩa Stromag, Nối trục đa đĩa lò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
KLB ZM Spring-Applied Multi-Disc Brake Stromag, Khớp ly hợp lò xo đa đĩa Stromag,  Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo đa đĩa Stromag, Nối trục đa đĩa lò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
HPB High Performance Brakes Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
4BZFM
Spring-Applied Brake

Đại lý Stromag Vietnam

Stromag, Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo Stromag, Nối trụclò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
NFF4F Spring-Applied Brakes Stromag, Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo Stromag, Nối trụclò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
BZFM V7 Spring-Applied Brakes Stromag, Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo Stromag, Nối trụclò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
NFF Spring-Applied Brakes Stromag, Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo Stromag, Nối trụclò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag
Friction Discs Friction Discs Stromag, đĩa ma sát Stromag, phụ kiện Stromag
FNS-VS Drum Brakes Stromag, Phanh tang trống Stromag, Phanh guốc Stromag, thắng Stromag,
SAB Drum Brakes Stromag, Phanh tang trống Stromag, Phanh guốc Stromag, thắng Stromag,
SDB Drum Brakes Stromag, Phanh tang trống Stromag, Phanh guốc Stromag, thắng Stromag,
type 600 Electromagnetic Service Brakes Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag
K/D RANGE
5K Braking torque 48 – 552 N.m
Electromagnetic Service Brakes Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag
K/D RANGE
45K Braking torque 287 – 1188 N.m
Electromagnetic Service Brakes Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag
CA2 RANGE
Braking torque 665 – 8040 N.m
Electromagnetic Service Brakes Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag
TDXB Thruster Disc Brakes Stromag, Phanh đĩa đầy Stromag, Thắng đĩa đẩy Stronag, Phanh đĩa Stromag, Thắng đĩa Stromag, Phanh Stromag, Thắng Stromag
FAV
Thruster Disc Brakes Stromag, Phanh đĩa đầy Stromag, Thắng đĩa đẩy Stronag, Phanh đĩa Stromag, Thắng đĩa Stromag, Phanh Stromag, Thắng Stromag
Type T Hydraulic Service Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
type OOSA Electromagnetic Emergency Brakes Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag
OSA Electromagnetic Emergency Brakes Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag
type 2SA Electromagnetic Emergency Brakes Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag
SH1 11 kN Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SH5 70 kN Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SH9A 105 kN Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SH15  150 kN Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SH18B  180 kN Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SH25  250 kN Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SH32 334 kN Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SHC Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SHS Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SHD1 Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SHD5A Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SHD9
Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
SHD18 Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
type TH Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
type THC Hydraulic Emergency Brakes Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag
C3BSH-ATH2 Hydraulic Power Packs Stromag, Bộ điện thủy lực Stromag, Phanh đĩa kiểu compa Stromag
CE8L Hydraulic Power Packs Stromag, Bộ điện thủy lực Stromag, Phanh đĩa kiểu compa Stromag
CE12L Hydraulic Power Packs Stromag, Bộ điện thủy lực Stromag, Phanh đĩa kiểu compa Stromag
CSH Hydraulic Power Packs Stromag, Bộ điện thủy lực Stromag, Phanh đĩa kiểu compa Stromag
GE Couplings Stromag , Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
Periflex® TT Shaft Couplings Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
Periflex® NA Shaft Couplings Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
Periflex® VN Disc Couplings Stromag , Khớp nối đĩa Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
SSC

Đại lý Stromag Vietnam

Steel Spring Coupling Stromag , Khớp nối lò xo thép Stromag,Khớp nối lò xo Stromag,  Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
TRI-R Couplings Stromag , Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
Vector® Couplings Stromag , Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
AFL Cardan Shaft Couplings Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
Periflex®VN Cardan Shaft Couplings Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
IGE…FG Cardan Shaft Couplings Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
Periflex® CS Cardan Shaft Couplings Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag
Đánh giá (2)

2 đánh giá cho Đại lý Stromag Vietnam, Thiết bị trong các hệ thống cầu trục ngành cảng biển.

 1. Được xếp hạng 5 5 sao

  admin

  hàng về chuẩn hãng, giao hàng chu đáo, tư vấn nhiệt tình

 2. Được xếp hạng 5 5 sao

  admin

  hàng về nhanh, giá rất tốt, hầng chuẩn hãng

Thêm đánh giá