Pilz Vietnam, Safety relay Pilz Vietnam, PNOZ XV2, đại lý Pilz Vietnam

Yêu cầu báo giá
Mô tả

Relays Pilz Vietnam

Pilz Vietnam, rơle an toàn Pilz, đại lý Pilz Vietnam

Pilz Vietnam

The safety relays PNOZ monitor safety functions such as emergency stop, safety gates, light barriers, light grids, two-hand controls, speed, standstill and much more besides. Every day, PNOZ safety relays prove themselves in millions of applications worldwide

Listcode Pilz đang xử dụng tại nhà máy, Relays Pilz Vietnam

Code: 774318
Description: PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so ; Safety relay
Code: 773536
Description: PNOZ mo4p 4n/o expansion module, Relays Pilz Vietnam
Code: 774500
Description: PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t ; Safety relay
Code:  784131
Description: PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t ; Safety relay
Code: 773732
Description: PNOZ mc3p Profibus 2 ; communication module
Code:  774585
Description: PZE X4 24VDC 4n/o ; Contact expansion
Code: 774709
Description: PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED ; Safety relay
Code: 541011
Description: PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
safety switch
Code: 774300
Description: PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c ; Safety relay
Code: 772138
Description: PNOZ m ES Profinet
Configurable safe small controllers
Code: 773100
PNOZ m1p base unit ; Configurable safe small controllers
Code: 772100
Description: PNOZ m B0
Configurable control system
Code: 779211
Description: PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
Code: 772140
Description: PNOZ m EF 16DI
System Controllers
Code: 773810
PNOZ ms2p standstill / speed monitor expansion module
Code: 772143
Description: PNOZ m EF 4DI4DOR
System Controller
Code: 773400
Description: PNOZ mi1p 8 input expansion module
Code: 751111
Description: PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
contact expansion
Code: 773500
Description: PNOZ mo1p 4 so expansion module
Code: 751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
contact expansion

Xem thêm về dòng cảm biến áp suất của chúng tôi cung cấp tại đây!

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Pilz Vietnam, Safety relay Pilz Vietnam, PNOZ XV2, đại lý Pilz Vietnam”