Vaisala HM40 Ẩm độ cầm tay, thiết bị đo nhiệt ẩm độ nhanh chóng

Yêu cầu báo giá
Mô tả
Vaisala HM40 Ẩm độ cầm tay, thiết bị đo nhiệt ẩm độ nhanh chóng
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh| 
Mail : canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm VAISALA sau:

Vaisala HM40 Ẩm độ cầm tay

Hand-Held Humidity and Temperature Meter HM40

for quick inspections and spot-checking

Probe : HM41, HM42, HM45, và HM46.

No Description Brand / Origin
1 Code: HM40 D1BB

Vaisala HM40 Ẩm độ cầm tay
HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
Probe: Remote HM46PROBE with handle and Sintered Filter
Alkaline batteries
Package: Package for long probes
User’s guide language: English

Vaisala/Finland
2 Code: HMP113 V00B0C1A0
RH- and T- probe ; Output Signals: Output Signals VDIGI
Measured Parameter for Channel 1: Channel 1 None – RS485
Measured Parameter for Channel 2: Channel 2 None – RS485
Sensor Protection: Plastic grid (only with HM40)
No Accessories ; Humidity Sensor: Humicap 180R
NO Probe Cable Lenght; No Manual User Guide
NO Loop Power Converter
Vaisala/Finland
3 Code: HM42PROBE
Thin 4 mm diameter RH and T probe for HM40
Vaisala/Finland
4 Code: HM40 B1AA
HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
Probe: Remote probe with handle (HMP113+HM40HANDLE)
Battery: Alkaline batteries ; Package: Standard
User’s guide language: No manual (quick guide only)
Vaisala/Finland
5 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
Code: HM40 B1AB
Probe: Remote probe with handle (HMP113+HM40HANDLE)
Batteries: Alkaline batteries ; Package: Standard
User’s guide language: English
Vaisala/Finland
6 Code: HM40 A1AB
HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
Probe: Standard probe (directly attached HMP113)
Alkaline batteries ; Package: Standard
User’s guide language: English
Vaisala/Finland
7 Code: HM46PROBE
Type: HM46 Probe (HM46)
Stainless steel 12 mm diameter probe for HM40
Vaisala/Finland
8 Code: HM40C1BB
HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
Probe: Remote HM42PROBE with handle, Alkaline batteries; Package for long probes
Vaisala/Finland
9 Code: HM40C1BB
HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
Probe: Remote HM42PROBE with handle, Alkaline batteries; Package for long probes
Vaisala/Finland

Accessories and spare parts: Item no.
Indicator
Spare HM40 Indicator HM40INDI
Belt clip (3 pcs) 227710SP
Battery cover (3 pcs) 225688SP
NiMH rechargeable batteries (4 pcs) 229247SP
External battery recharger with USB connection and 2 batteries 229249SP
Case for short HM40 probes 235849SP
Case for long HM40 probes DRW242351SP
Standard Probe
(HM41) HMP113 probe for HM40 HMP113 (configuration: V00B2C1A0)
Plastic locking bushing (3 pcs) for HMP113 attachment to HM40 indicator DRW238590SP
Plastic grid filter for HMP113 probe DRW236214SP
Plastic grid with membrane filter for HMP113 probe 230727SP
HM42Probe
(HM42) Thin 4 mm diameter probe for HM40 HM42PROBE
Steel grid for HM42PROBE 19867HM
Membrane tube set (5 pcs) for HM42PROBE 19858HM
Rubber sleeve set (10 pcs) for HM42PROBE 19809HM
Calibration adapter for HM42PROBE HM37067
Remote Probe Vaisala HM40 Ẩm độ cầm tay
(HM45) HMP113 probe for HM40 HMP113 (configuration: V00B2C1A0)
Plastic locking bushing (3 pcs) for HMP113 attachment to HM40 indicator DRW238590SP
HM40 handle and cable HM40HANDLE
Plastic grid filter for HMP113 probe DRW236214SP
Plastic grid with membrane filter for HMP113 probe 230727SP
HM46Probe
(HM46) Stainless steel 12 mm diameter probe for HM40 HM46PROBE
Sintered filter for HM46PROBE 0195
Optional membrane filter for HM46PROBE (up to +80 ‘C) 10159HM
Plastic grid filter for HM46PROBE (up to +80 *C) 6221
Disposable Sleeve set (50 pcs) 1558
Probe Holder HM36915

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Vaisala HM40 Ẩm độ cầm tay, thiết bị đo nhiệt ẩm độ nhanh chóng”