welotec  IWD 3020 PS T5 proximity sensor, Đại lý phân phối welotec tại Việt Nam

Yêu cầu báo giá
Mô tả

welotec Vietnam

Đại lý phân phối welotec tại Việt Nam, Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch welotec 

Welotec viêtnam

 

DANH SÁCH THIẾT BỊ WELOTEC TẠI VIETNAM

Code Mô Tả TV
OWLC 4003 PA S1 Cảm biến phản xạ khuếch tán
AM6/AP-2H Cảm biến tiệm cận
AM6/AP-3H Cảm biến tiệm cận
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động
WAX-2M00V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0W-2G500-SMAM2 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0K-2C030-SMAMW Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0K-2H250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động
PCTUWB-W Anten, trạm phát sóng di động
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động
WAX-3MWGV-2B050 Anten, trạm phát sóng di động
GLHPDLTEMIMO-SF Anten, trạm phát sóng di động
GLHPDLTEMIMO-SF-MM Anten, trạm phát sóng di động
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động
WAX-2M00V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0K-2C030-SMAMW Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0K-2H250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0W-2G500-SMAM2 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động
PCTUWB-W Anten, trạm phát sóng di động
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động
BOA34006NF Anten, trạm phát sóng di động
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động
BOA34006NF Anten, trạm phát sóng di động
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động
GPSGL-TMG-SPI-40NCB Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
WAX-2M00V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0W-2G500-SMAM2 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0K-2C030-SMAMW Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0K-2H250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
5G Magneticfoot Antenna WAO-5G000F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
WAO-5G000F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động
WAO-GUL0F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động
WAX-3MWGV-2B050 Anten, trạm phát sóng di động
GLHPDLTEMIMO-SF Anten, trạm phát sóng di động
GLHPDLTEMIMO-SF-MM Anten, trạm phát sóng di động
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động
GNSS1-TMG-40N Anten, trạm phát sóng di động
WLP2458NGP Anten, trạm phát sóng di động
GNSS1-TMG-26N Anten, trạm phát sóng di động
8117D Anten, trạm phát sóng di động
GPS-NMO Anten, trạm phát sóng di động
CA450GP+-N Anten, trạm phát sóng di động
UHF 860-880 Anten, trạm phát sóng di động
ASPB574 Anten, trạm phát sóng di động
BMLPVDB2458 Anten, trạm phát sóng di động
MLPV700/MLPV800 Anten, trạm phát sóng di động
MPAMB24495804 Anten, trạm phát sóng di động
WAT410/435 0.5m / FME(m) Anten, trạm phát sóng di động
MLPV Series Anten, trạm phát sóng di động
Code Mô Tả TV
TK815L-EX0 bộ định tuyến
Arrakis-pico-MK3 bộ định tuyến
TK525L-W bộ định tuyến , router công nghiệp
TK815L-EGW bộ định tuyến , router công nghiệp
TK815L-EXW bộ định tuyến , router công nghiệp
TK535L1 bộ định tuyến , router công nghiệp
TK525L bộ định tuyến , router công nghiệp
TK812L bộ định tuyến , router công nghiệp
TK812L bộ định tuyến , router công nghiệp
TK815L-EX0 bộ định tuyến , router công nghiệp
TK525L bộ định tuyến , router công nghiệp
TK525L-W bộ định tuyến , router công nghiệp
TK535L1 bộ định tuyến , router công nghiệp
TK815L-EGW bộ định tuyến , router công nghiệp
TK815L-EXW bộ định tuyến , router công nghiệp
TK805W-EX0 bộ định tuyến , router công nghiệp
TK525W bộ định tuyến , router công nghiệp
TK805W-EXW bộ định tuyến , router công nghiệp
PCTUWB-W Anten, trạm phát sóng di động
BOA34006NF Anten, trạm phát sóng di động
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động
GPSGL-TMG-SPI-40NCB Anten, trạm phát sóng di động
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động
GLHPDLTEMIMO-SF Anten, trạm phát sóng di động
GLHPDLTEMIMO-SF-MM Anten, trạm phát sóng di động
GNSS1-TMG-40N Anten, trạm phát sóng di động
Code Mô Tả TV
UGS-400 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
UES-106/UES-206/UES-208
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
UGS-208
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
UGS-505
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
UGS-505-4PoE
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
SL-5ES-1/SL-8ES-1 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
SLX-5ES-1 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
108TX/116TX Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
EB-5ES-PSE-1 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
1008TX-POE+ Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
NT24k-8TX Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
NT24k-8TX-POE Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
NT24k-16TX Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
NT24k-16M12 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
NT24k-16M12-POE Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch
Code Mô Tả TV
Arrakis-pico-MK3 Máy tính công nghiệp Welotec
RSAPC Máy tính công nghiệp Welotec
RSAEC Máy tính công nghiệp Welotec
Xeon/i3 Máy tính công nghiệp Welotec
Arrakis-Mk3 Máy tính công nghiệp Welotec
Vega-12210-2-QM77 Máy tính công nghiệp Welotec
Arrakis-pico-2413-1-1900 Máy tính công nghiệp Welotec
Vega-4A430-1-CF6 Máy tính công nghiệp Welotec
Alderamin-pico Máy tính công nghiệp Welotec
HSR/PRP Time-aware Redbox-DAN PCIe Card mạng welotec
SATEL Module Series – Embedded UHF Modules Modun welotec
SATEL XPRS – UHF and VHF IP Radio Router Modun welotec
SATEL Easy Series – Standard UHF Modem Modun welotec
UGI-501-1PoE Công tắc PoE
EB-PSE-24V Công tắc PoE
EG602 gateway ngoại biên
UGI-501-1PoE gateway ngoại biên
EB-PSE-24V gateway ngoại biên
EG503W, EG503L gateway ngoại biên
EG602 gateway ngoại biên
EG602G gateway ngoại biên
EG602L gateway ngoại biên
RRAPC máy tính railway

 

Xem thêm về Sản Phẩm TẠI ĐÂY !

 

 

 

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “welotec  IWD 3020 PS T5 proximity sensor, Đại lý phân phối welotec tại Việt Nam”