Rơ le an toàn Pilz Vietnam, Pilz PNOZ, safety relay Pilz, bộ điều khiển Pilz.

Yêu cầu báo giá
Mô tả

Rơ le an toàn Pilz Vietnam, Pilz PNOZ, safety relay Pilz, bộ điều khiển Pilz.

Công ty chúng tôi cung cấp tất cả thiết bị của hãng PILZ với giá cả và chất lượng tốt!

Pilz vietnamPilz vietnamPilz vietnamPilz vietnam

Rơ le an toàn Pilz Vietnam

DANH SÁCH CODE RƠ LE AN TOÀN PILZ VIETNAM :

750101 PNOZ s1 24VDC 2 n/o safety relay Rơ le an toàn Pilz vietnam
750102 PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rơ le an toàn Pilz vietnam
750103 PNOZ s3 24VDC 2 n/o safety relay Rơ le an toàn Pilz vietnam
750104 PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rơ le an toàn Pilz vietnam
750105 PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t safety relay Rờ le an toàn Pilz vietnam
750106 PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn Pilz vietnam
750107 PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750108 PNOZ s8 24VDC 2 n/o safety relay Rờ le an toàn
750109 PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t safety relay Rờ le an toàn
750110 PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750111 PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750124 PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750126 PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750132 PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750134 PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750135 PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t safety relay Rờ le an toàn
750136 PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750154 PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750156 PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
750160 PNOZ s20 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
750167 PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade safety relay Rờ le an toàn
750177 PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand safety relay Rờ le an toàn
750330 PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c safety relay Rờ le an toàn
750600 PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so safety relay Rờ le an toàn
750601 PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so safety relay Rờ le an toàn
750700 PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd safety relay Rờ le an toàn
750701 PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. safety relay Rờ le an toàn
750900 PNOZ s pIE safety relay Rờ le an toàn
750904 PNOZ s4 (10pcs.) safety relay Rờ le an toàn
750910 PNOZ s nIE safety relay Rờ le an toàn
751002 PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm safety relay Rờ le an toàn
751003 PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm safety relay Rờ le an toàn
751004 PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm safety relay Rờ le an toàn
751008 PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm safety relay Rờ le an toàn
751012 PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm safety relay Rờ le an toàn
751014 PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm safety relay Rờ le an toàn
751016 Set4 Spring Terminals safety relay Rờ le an toàn
751017 Set 5 Spring Terminals safety relay Rờ le an toàn
751101 PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o safety relay Rờ le an toàn
751102 PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751103 PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o safety relay Rờ le an toàn
751104 PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751105 PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t safety relay Rờ le an toàn
751106 PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751107 PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751108 PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o safety relay Rờ le an toàn
751109 PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t safety relay Rờ le an toàn
751110 PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751111 PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751124 PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751126 PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751132 PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751134 PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751135 PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t safety relay Rờ le an toàn
751136 PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751154 PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751156 PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c safety relay Rờ le an toàn
751160 PNOZ s20 C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
751167 PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade safety relay Rờ le an toàn
751177 PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand safety relay Rờ le an toàn
751184 PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated safety relay Rờ le an toàn
751185 PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated safety relay Rờ le an toàn
751187 PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated safety relay Rờ le an toàn
751189 PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated safety relay Rờ le an toàn
751330 PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c safety relay Rờ le an toàn
751500 PNOZ s50 C safety relay Rờ le an toàn
751600 PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so safety relay Rờ le an toàn
751601 PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so safety relay Rờ le an toàn
751904 PNOZ s4 C (10pcs.) safety relay Rờ le an toàn
751909 PNOZ s9 C (10 pcs.) safety relay Rờ le an toàn
760100 PMD s10 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC safety relay Rờ le an toàn
760120 PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U safety relay Rờ le an toàn
761100 PMD s10 C 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC safety relay Rờ le an toàn
761120 PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U safety relay Rờ le an toàn
772000 PNOZ mm0p 24VDC Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772001 PNOZ mm0.1p Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772002 PNOZ mm0.2p Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772010 PNOZ mm0p-T Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772019 PNOZ mmc12p PL Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772020 PNOZ mml1p Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772021 PNOZ mml2p Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772030 PNOZ mmc1p ETH Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772031 PNOZ mmc2p seriell Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772032 PNOZ mmc3p DP Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772033 PNOZ mmc4p DN Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772034 PNOZ mmc6p CAN Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772035 PNOZ mmc7p CC Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772036 PNOZ mmc11p CAT Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772100 PNOZ m B0 Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772101 PNOZ m B1 Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772102 PNOZ m B1 Burner Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772119 PNOZ m ES Powerlink Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772120 PNOZ m EF Multi Link Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772121 PNOZ m EF PDP Link Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772122 PNOZ m EF SafetyNET Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772130 PNOZ m ES ETH Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772131 PNOZ m ES RS232 Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772132 PNOZ m ES Profibus Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772134 PNOZ m ES CANopen Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772135 PNOZ m ES CC-Link Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772136 PNOZ m ES EtherCAT Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772137 PNOZ m ES EtherNet/IP Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772138 PNOZ m ES Profinet Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772140 PNOZ m EF 16DI Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772142 PNOZ m EF 8DI4DO Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772143 PNOZ m EF 4DI4DOR Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772144 PNOZ m EF 8DI2DOT Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772160 PNOZ m EF 4AI Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772170 PNOZ m EF 1MM Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772171 PNOZ m EF 2MM Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
772181 PNOZ m ES 14DO Configurable safe compact controllers Bộ điều khiển
Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Rơ le an toàn Pilz Vietnam, Pilz PNOZ, safety relay Pilz, bộ điều khiển Pilz.”