Rơ le Pilz Vietnam, Đại lý thiết bị Pilz tại Việt nam, giá tốt!

Yêu cầu báo giá
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
Mô tả

Rơ le Pilz Vietnam, Đại lý thiết bị Pilz tại Việt nam, giá tốt!

Công ty chúng tôi cung cấp tất cả thiết bị của hãng PILZ với giá cả và chất lượng tốt!

Rơ le an toànBộ điều khiển Pilz Vietnamsafety relaysafety relay

Rơ le Pilz vietnam

DANH SÁCH CODE RƠ LE PILZ VIETNAM :

783100 Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p safety relay Rơ le Pilz Vietnam
783400 Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p safety relay Rơ le Pilz Vietnam
783520 Set spring terminals PNOZ mo2p safety relay Rơ le Pilz Vietnam
783536 Set spring terminals PNOZ mo4p/mo5p safety relay Rơ le Pilz Vietnam
783538 Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. safety relay Rơ le Pilz Vietnam
783539 Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs safety relay Rờ le an toàn
783540 Spring terminals PNOZ mml2p safety relay Rờ le an toàn
783541 Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. safety relay Rờ le an toàn
783542 Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. safety relay Rờ le an toàn
783543 Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. safety relay Rờ le an toàn
783544 Spring terminals PNOZ 2MM 1 set safety relay Rờ le an toàn
783545 Spring terminals PNOZ 2MM 10 sets safety relay Rờ le an toàn
783700 Set spring terminals PNOZ mc1p/ma1p safety relay Rờ le an toàn
783800 Set spring terminals PNOZms1p/ms2p safety relay Rờ le an toàn
783801 PNOZms1p 10 Set spring loaded terminals safety relay Rờ le an toàn
784130 PNOZ e1p C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
784131 PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t safety relay Rờ le an toàn
784132 PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t safety relay Rờ le an toàn
784133 PNOZ e1.1p C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
784135 PNOZ e2.2p C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
784136 PNOZ e2.1p C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
784137 PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t safety relay Rờ le an toàn
784138 PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t safety relay Rờ le an toàn
784139 PNOZ e3.1p C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
784180 PNOZ e4.1p C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
784181 PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t safety relay Rờ le an toàn
784190 PNOZ e5.11p C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
784191 PNOZ e5.13p C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
784192 PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so safety relay Rờ le an toàn
784193 PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t safety relay Rờ le an toàn
784197 PNOZ e7p C 24VDC 2 so safety relay Rờ le an toàn
784198 PNOZ e8.1p C 24VDC 2so safety relay Rờ le an toàn
784260 PLID d1 C safety relay Rờ le an toàn
787053 PNOZ X7P C 110-120VAC 2n/o safety relay Rờ le an toàn
787056 PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o safety relay Rờ le an toàn
787059 PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o safety relay Rờ le an toàn
787080 PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so safety relay Rờ le an toàn
787086 PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so safety relay Rờ le an toàn
787100 PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c safety relay Rờ le an toàn
787140 PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c safety relay Rờ le an toàn
787148 PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c safety relay Rờ le an toàn
787150 PZE X5P C 24VDC 5n/o 2so safety relay Rờ le an toàn
787300 PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c safety relay Rờ le an toàn
787301 PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c safety relay Rờ le an toàn
787302 PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c safety relay Rờ le an toàn
787303 PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o safety relay Rờ le an toàn
787304 PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o safety relay Rờ le an toàn
787305 PNOZ X2.7P C 24VACDC 3n/o 1n/c safety relay Rờ le an toàn
787306 PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c safety relay Rờ le an toàn
787307 PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o safety relay Rờ le an toàn
787308 PNOZ X2.5P C 24VDC 2n/o 1so safety relay Rờ le an toàn
787310 PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so safety relay Rờ le an toàn
787313 PNOZ X3P C 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so safety relay Rờ le an toàn
787314 PNOZ X3.10P  C 24VACDC 3n/o 1n/c 1so safety relay Rờ le an toàn
787331 P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so safety relay Rờ le an toàn
787340 P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so safety relay Rờ le an toàn
787341 P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so safety relay Rờ le an toàn
787355 P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c safety relay Rờ le an toàn
787435 P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so safety relay Rờ le an toàn
787500 PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t safety relay Rờ le an toàn
787502 PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t safety relay Rờ le an toàn
787510 PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t safety relay Rờ le an toàn
787512 PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t safety relay Rờ le an toàn
787518 PNOZ XV3P C 300/24VDC 3n/o 2n/o t safety relay Rờ le an toàn
787520 PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t safety relay Rờ le an toàn
787522 PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t safety relay Rờ le an toàn
787530 PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no safety relay Rờ le an toàn
787532 PNOZ XV3.1P C 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no safety relay Rờ le an toàn
787542 PNOZ XV2.1P C 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t safety relay Rờ le an toàn
787548 PNOZ XV2.1P C 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o safety relay Rờ le an toàn
787580 PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix safety relay Rờ le an toàn
787581 PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix safety relay Rờ le an toàn
787582 PZE X4VP C 2/24VDC 4n/o fix safety relay Rờ le an toàn
787583 PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix safety relay Rờ le an toàn
787584 PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o safety relay Rờ le an toàn
787585 PZE X4P C 24VDC 4n/o safety relay Rờ le an toàn
787586 PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o safety relay Rờ le an toàn
787587 PZE X4.1P C 24VDC 4n/o safety relay Rờ le an toàn
787588 PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o safety relay Rờ le an toàn
787601 PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t safety relay Rờ le an toàn
787602 PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t safety relay Rờ le an toàn
787606 PNOZ X9P C 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so safety relay Rờ le an toàn
787609 PNOZ X9P C 24VDC 7n/o 2n/c 2so safety relay Rờ le an toàn
787750 PNOZ X10.11P C 24VDC 6n/o 4n/c 6LED safety relay Rờ le an toàn
787760 PNOZ X8P C 24 VDC 3n/o 2n/c 2so safety relay Rờ le an toàn
787764 PNOZ X8P C 110VAC 3n/o 2n/c 2so safety relay Rờ le an toàn
787949 PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so safety relay Rờ le an toàn
787950 PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so safety relay Rờ le an toàn
787951 PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC safety relay Rờ le an toàn
788010 PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so safety relay Rờ le an toàn
Đánh giá (1)

1 đánh giá cho Rơ le Pilz Vietnam, Đại lý thiết bị Pilz tại Việt nam, giá tốt!

  1. Được xếp hạng 5 5 sao

    lien

    hàng chất lượng đúng hãng, tư vấn nhiệt tình

Thêm đánh giá